Algemene voorwaarden

De website www.bartupcycle.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Bart Upcycle. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Upcycle. De inhoud van deze webwinkel en andere uitingen van Bart Upcycle op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Bart Upcycle wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de webwinkel wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bart Upcycle behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.


Deze webwinkel is bedoeld om particulieren en bedrijven in de gelegenheid te stellen een aankoop te doen ten gunste van het upcycle-klimaat. De verkopen worden gebruikt om de activiteiten te financieren die de uitvoering van onze doelstelling met zich meebrengen.


Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze webwinkel, maar dit garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom kan Bart Upcycle niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de webwinkel of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Bart Upcycle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de webwinkel.